Honeycomb

Photo Asia Denise Shelton    Fashion Olivia Preye Engobor

Models Kiana ParsonsAshara Renfroe and Fulani Thrasher

Creative Direction Olivia Preye Engobor and Asia Denise Shelton

untitled-385-63 (1).jpg
untitled-385-59.jpg
untitled-385-65 (1).jpg
untitled-386-9 (1).jpg
untitled-386-17 (1).jpg
untitled-386-16.jpg
untitled-385-52 (1).jpg
untitled-385-57 (1).jpg
untitled-385-60.jpg
untitled-385-47.jpg
untitled-387-4 (1).jpg
untitled-385-55 (1).jpg